Ansvarig svensk kommitté: TK 45  Kärnteknisk mätutrustning

Överföringsform: Ikraftsättning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-IEC 61839, utg 1:2003
CENELEC Publikation: 
IEC Publikation: IEC 61839:2000

Svensk titel:
Kärnteknisk mätutrustning - Konstruktion av kontrollrum - Analys och tilldelning av funktioner

Engelsk titel:
Nuclear power plants - Design of control rooms - Functional analysis and assignment

Fastställelsedatum: 2003-02-28  |  Upphävandedatum: 2017-08-04
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 1
Används tillsammans med: SS-IEC 60964.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61839, utg 1:2015.

ICS: 29.120.10; 27.120.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Används tillsammans med motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.