Ansvarig svensk kommitté: TK 121A  Kopplingsapparater för lågspänning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61009-1, utg 2:2004
CENELEC Publikation: EN 61009-1:2004
IEC Publikation: IEC 61009-1:1996

Svensk titel:
Jordfelsbrytare med inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande (RCBO) - Del 1: Allmänna regler

Engelsk titel:
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's) - Part 1: General rules

Fastställelsedatum: 2004-12-20  |  Upphävandedatum: 2017-06-18
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 178
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61009-1, utg 1, 1995 + A1:1996 + A2:1998 + A11:1996 + A13:1998 + A14:1998 + A15:1998 + A17:1998 + A19:2000 + C1:1998, gäller ej fr o m 2009-04-01.  |  Ersätts av: SS-EN 61009-1, utg 3:2013.

ICS: 29.120.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform. Corr 2003 och A1 till IEC ingår i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.