Ansvarig svensk kommitté: TK 40  Passiva komponenter

Överföringsform:   |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60286-2, utg 2:2009
CENELEC Publikation: EN 60286-2:2009
IEC Publikation: IEC 60286-2:2008

Svensk titel:
Förpackning av elektronikkomponenter för automatisk hantering - Del 2: Bandning av komponenter med ensidiga uttag

Engelsk titel:
Packaging of components for automatic handling - Part 2: Packaging of components with unidirectional leads on continuous tapes

Fastställelsedatum: 2009-04-27  |  Upphävandedatum: 2018-05-27
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 34
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60286-2, Utg 1:1998 + A1:2003, gäller ej fr o m 2011-12-01  |  Ersätts av: SS-EN 60286-2, utg 3:2015.

ICS: 31.020.00; 31.240.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.