Ansvarig svensk kommitté: TK 9  Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61377-2, utg 1:2003
CENELEC Publikation: EN 61377-2:2002
IEC Publikation: IEC 61377-2:2002

Svensk titel:
Järnvägsanläggningar - Rälsfordon - Samprovning - Del 2: Choppermatade likströmsmotorer och deras styrning

Engelsk titel:
Railway applications - Rolling stock - Combined testing - Part 2: Chopper-fed direct current traction motors and their control

Fastställelsedatum: 2003-06-26  |  Upphävandedatum: 2019-02-23
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61377, utg 1:2016.

ICS: 45.060.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.