Ansvarig svensk kommitté: TK 68  Ledande magnetiska material

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-IEC 404-8-1, utg 1:1996
CENELEC Publikation: 
IEC Publikation: IEC 60404-8-1:1986

Svensk titel:
Magnetiska material - Del 8: Specifikationer för enskilda material - Sektion 1: Standardspecifikation för hårdmagnetiska material

Engelsk titel:
Magnetic materials - Part 8: Specifications for individual materials - Section 1: Standard specifications for magnetically hard materials

Fastställelsedatum: 1996-06-14  |  Upphävandedatum: 2018-05-01
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-IEC 404, utg 4:1990.  |  Ersätts av: SS-EN 60404-8-1, utg 1:201x.

ICS: 29.030.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: A2:1992 ingår i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.