Ansvarig svensk kommitté: TK 68  Ledande magnetiska material

Överföringsform:   |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60404-8-6, utg 1:2009
CENELEC Publikation: EN 60404-8-6:2009
IEC Publikation: IEC 60404-8-6:1999

Svensk titel:
Magnetiska material - Del 8-6: Specifikationer för enskilda material - Mjukmagnetiska metalliska material

Engelsk titel:
Magnetic materials - Part 8-6: Specifications for individual materials - Soft magnetic metallic materials

Fastställelsedatum: 2009-02-23  |  Upphävandedatum: 2020-04-21
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 21
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-IEC 404-8-6, utg 1, 1996  |  Ersätts av: SS-EN 60404-8-6, utg 2:2017.

ICS: 29.030.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: + A1:2007 till IEC 60404-8-6:1999

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.