Ansvarig svensk kommitté: TK 32C  Finsäkringar

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60691, utg 4:2003
CENELEC Publikation: EN 60691:2003
IEC Publikation: IEC 60691:2002

Svensk titel:
Termosäkringar - Fordringar och provningsmetoder

Engelsk titel:
Thermal-links - Requirements and application guide

Fastställelsedatum: 2003-02-28  |  Upphävandedatum: 2019-10-07
Utgåva: 4  |  Antal sidor: 40
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60691, utg 3:1996 + A2:2001.  |  Ersätts av: SS-EN 60691, utg 5:2016.

ICS: 29.120.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.