Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60794-1-2, utg 2:2003
CENELEC Publikation: EN 60794-1-2:2003
IEC Publikation: IEC 60794-1-2:2003

Svensk titel:
Optokablar - Del 1-2: Artspecifikation - Grundläggande provningsmetoder

Engelsk titel:
Optical fibre cables - Part 1-2: Generic specification - Basic optical cable test procedures

Fastställelsedatum: 2003-12-15  |  Upphävandedatum: 2018-04-14
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 101
Används tillsammans med: SS-EN 60794-1-1, utg 2, 2002.
Ersätter: SS-EN 60794-1-2, utg 1:1999 och SS-EN 60794-1-2/A1, utg 1:2002, gäller ej fr o m 2006-11-01.  |  Ersätts av: delvis SS-EN 60794-1-2, utg 3:2014, SS-EN 60794-1-20, utg 1:2014, SS-EN 60794-1-21, utg 1:2015, SS-EN 60794-1-22, utg 1:2012, SS-EN 60794-1-23, utg 1:2013 och SS-EN 60794-1-24, utg 1:2014.

ICS: 33.180.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.