Ansvarig svensk kommitté: TK 9  Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60310, utg 2:2004
CENELEC Publikation: EN 60310:2004
IEC Publikation: IEC 60310:2004

Svensk titel:
Järnvägsanläggningar - Transformatorer och reaktorer för järnvägsfordon

Engelsk titel:
Railway applications - Traction transformers and inductors on board rolling stock

Fastställelsedatum: 2004-08-23  |  Upphävandedatum: 2019-03-02
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60310, utg 1:1996  |  Ersätts av: SS-EN 60310, utg 3:2016.

ICS: 45.060.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.