Ansvarig svensk kommitté: TK 22  Strömriktare

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60700-1, utg 1:1999/A1:2003
CENELEC Publikation: EN 60700-1:1998/A1:2003
IEC Publikation: IEC 60700-1:1998/A1:2003

Svensk titel:
Tyristorventiler för högspänd likström - Del 1: Elektrisk provning

Engelsk titel:
Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 1: Electrical testing

Fastställelsedatum: 2003-08-26  |  Upphävandedatum: 2018-09-01
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med: SS-EN 60700-1, utg 1, 1999, som fr o m 2006-04-01 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60700-1, utg 2:2015.

ICS: 29.200.00; 31.080.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.