Ansvarig svensk kommitté: TK 106  Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50385, utg 1:2002
CENELEC Publikation: EN 50385:2002
IEC Publikation:

Svensk titel:
Produktstandard för fastställande av radiobasstationers och fasta trådlösa terminalers överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna och referensnivåerna avseende exponering för elektromagnetiska fält (110 MHz - 40 GHz) - Allmänheten

Engelsk titel:
Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems with the basic restrictions or the reference levels related to human exposure to radio frequency electromagnetic field

Fastställelsedatum: 2002-10-09  |  Upphävandedatum: 2020-07-24
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 9
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50385, utg 2:2017.

ICS: 17.220.20; 33.070.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.