Ansvarig svensk kommitté: TK 47  Halvledarkomponenter

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60749-5, utg 1:2003
CENELEC Publikation: EN 60749-5:2003
IEC Publikation: IEC 60749-5:2003

Svensk titel:
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 5: Livslängdsprovning med konstant temperatur och fuktighet

Engelsk titel:
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 5: Steady-state temperature humidity bias life test

Fastställelsedatum: 2003-10-20  |  Upphävandedatum: 2020-05-15
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60749-5, utg 2:2017.

ICS: 31.080.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.