Ansvarig svensk kommitté: TK 9  Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50124-1, utg 1:2001/A1:2003
CENELEC Publikation: EN 50124-1:2001/A1:2003
IEC Publikation:

Svensk titel:
Järnvägsanläggningar - Isolationskoordination -Del 1: Grundläggande fordringar - Kryp- och luftavstånd

Engelsk titel:
Railway applications - Insulation coordination - Part 1: Basic requirements - Clearances and creepage distances for all electrical and electronic equipment

Fastställelsedatum: 2003-12-15  |  Upphävandedatum: 2020-02-06
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 13
Används tillsammans med: SS-EN 50124-1, utg 1:2001, som fr o m 2006-10-01 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50124-1, utg 2:2017.

ICS: 29.080.00; 45.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.