Ansvarig svensk kommitté: TK 89  Brandriskprovning

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60695-11-20, utg 1:2001/A1:2003
CENELEC Publikation: EN 60695-11-20:1999/A1:2003
IEC Publikation: IEC 60695-11-20:1999/A1:2003

Svensk titel:
Provning av brandegenskaper - Del 11-20: Provlågor - 500 W provlåga

Engelsk titel:
Fire hazard testing - Part 11-20: Test flames - 500 W flame test methods

Fastställelsedatum: 2003-11-17  |  Upphävandedatum: 2018-05-27
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med: SS-EN 60695-11-20, utg 1, 2001, som fr o m 2006-09-01 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60695-11-20, utg 2:2015.

ICS: 13.220.40; 29.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.