Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60810, utg 2:2003
CENELEC Publikation: EN 60810:2003
IEC Publikation: IEC 60810:2003

Svensk titel:
Belysningsmateriel - Lampor för vägfordon - Prestandabeskrivningar

Engelsk titel:
Lamps for road vehicles - Performance requirements

Fastställelsedatum: 2003-11-17  |  Upphävandedatum: 2018-01-20
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 34
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60810, utg 1:1995, SS-EN 60810/A1:2002 och SS-EN 60810/A2:2002, gäller ej fr o m 2006-09-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60810, utg 3:2015.

ICS: 29.140.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.