Ansvarig svensk kommitté: TK 56  Tillförlitlighet

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60300-1, utg 2:2003
CENELEC Publikation: EN 60300-1:2003
IEC Publikation: IEC 60300-1:2003

Svensk titel:
Ledning av tillförlitlighet - Del 1: Ledning av tillförlitlighetsprogram

Engelsk titel:
Dependability management - Part 1: Dependability management systems

Fastställelsedatum: 2003-11-17  |  Upphävandedatum: 2017-06-27
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 18
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60300-1, utg 1, 1994, gäller ej fr o m 2006-09-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60300-1, utg 3:2015.

ICS: 03.100.40; 03.120.01; 21.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.