Ansvarig svensk kommitté: TK 66  Säkerhet hos elektronisk mätutrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61010-2-010, utg 2:2003
CENELEC Publikation: EN 61010-2-010:2003
IEC Publikation: IEC 61010-2-010:2003

Svensk titel:
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 2-010: Särskilda fordringar på värmeapparater för laboratoriebruk

Engelsk titel:
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-010: Particular requirements for laboratory equipment for the heating of materials

Fastställelsedatum: 2003-12-15  |  Upphävandedatum: 2017-10-30
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 16
Används tillsammans med: SS-EN 61010-1, utg 2, 2001.
Ersätter: SS-EN 61010-2-010, utg 1, 1995 + A1:1996.  |  Ersätts av: SS-EN 61010-2-010, utg 3:2015.

ICS: 19.080.00; 71.040.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.