Ansvarig svensk kommitté: TK 37  Ventilavledare

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60099-4, utg 2:2004
CENELEC Publikation: EN 60099-4:2004
IEC Publikation: IEC 60099-4:2004

Svensk titel:
Avledare - Del 4: Metalloxidavledare utan gnistgap för växelströmsnät

Engelsk titel:
Surge arresters - Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems

Fastställelsedatum: 2004-10-25  |  Upphävandedatum: 2017-08-04
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 153
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60099-4, utg 1, 1994 + A1:1998 + A2:2003  |  Ersätts av: SS-EN 60099-4, utg 3:2014.

ICS: 29.120.50; 29.240.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.