Ansvarig svensk kommitté: TK 61  Säkerhet hos elektriska hushållsapparater

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60730-2-5, utg 3:2002/A1:2005
CENELEC Publikation: EN 60730-2-5:2002/A1:2004
IEC Publikation: IEC 60730-2-5:2000/A1:2004

Svensk titel:
Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk - Del 2-5: Särskilda fordringar på styrsystem för brännare

Engelsk titel:
Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems

Fastställelsedatum: 2005-02-28  |  Upphävandedatum: 2017-11-17
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 16
Används tillsammans med: SS-EN 60730-2-5, utg 3:2002, som fr o m 2008-12-01 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60730-2-5, utg 4:2015.

ICS: 97.120.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.