Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform: Ikraftsättning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 62035, utg 1:2000/A1:2004
CENELEC Publikation: EN 62035:2000/A1:2003
IEC Publikation: IEC 62035:1999/A1:2003

Svensk titel:
Belysningsmateriel - Urladdningslampor andra än lysrör - Säkerhet

Engelsk titel:
Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety specifications

Fastställelsedatum: 2004-02-23  |  Upphävandedatum: 2017-09-15
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 3
Används tillsammans med: SS-EN 62035, utg 1:2000, som fr o m 2006-10-01 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62035, utg 2:2015.

ICS: 29.140.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Används tillsammans med motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.