Ansvarig svensk kommitté:   

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60401-3, utg 1:2004
CENELEC Publikation: EN 60401-3:2003
IEC Publikation: IEC 60401-3:2003

Svensk titel:
Magnetiska komponenter och material - Terminologi och beteckningar för kärnor av mjuka ferritmaterial - Del 3: Angivande av data för transformator- och induktorkärnor

Engelsk titel:
Terms and nomenclature for cores made of magnetically soft ferrites - Part 3: Guidelines on the format of data appearing in manufacturers' catalogues of transformer and inductor cores

Fastställelsedatum: 2004-02-23  |  Upphävandedatum: 2019-01-08
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60401-3, utg 2:2016.

ICS: 29.100.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.