Ansvarig svensk kommitté: TK 46  Tele- och datakablar med tillbehör

Överföringsform:   |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS 424 16 75, utg 5:2002
CENELEC Publikation: 
IEC Publikation:

Svensk titel:
Telekablar - Typbeteckningar

Engelsk titel:
Telecommunication cables - Cable type designations

Fastställelsedatum: 2002-09-11  |  Upphävandedatum: 2017-12-14
Utgåva: 5  |  Antal sidor: 4
Används tillsammans med:
Ersätter: SS 424 16 75, utg 4:1999.  |  Ersätts av: SS 424 16 75, utg 6:2016 och SS 424 18 86, utg 1:2016.

ICS: 29.060.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.