Ansvarig svensk kommitté: TK 108  Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 41003, utg 5:2008
CENELEC Publikation: EN 41003:2008
IEC Publikation:

Svensk titel:
Utrustning för anslutning till data- och telenät - Särskilda fordringar med avseende på säkerhet

Engelsk titel:
Particular safety requirements for equipment to be connected to telecommunication networks and/or a cable distribution system

Fastställelsedatum: 2008-12-15  |  Upphävandedatum: 2019-06-20
Utgåva: 5  |  Antal sidor: 12
Används tillsammans med: SS-EN 60950-1, utg 2:2006.
Ersätter: SS-EN 41003, utg 4, 1999, gäller ej fr o m 2011-07-01.  |  Ersätts av: SS-EN 62949, utg 1:2017.

ICS: 33.040.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Denna standard är avsedd för sådan utrustning för anslutning till data- och telenät som inte omfattas av fordringarna SS-EN 60065 eller SS-EN 60950-1, t ex hushållsapparater eller medicinteknisk utrustning.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.