Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61003-1, utg 2:2004
CENELEC Publikation: EN 61003-1:2004
IEC Publikation: IEC 61003-1:2004

Svensk titel:
Industriell processtyrning - Instrument med analoga ingångar och flerfunktionsutgångar - Del 1: Utvärdering av egenskaper

Engelsk titel:
Industrial-process control systems - Instruments with analogue inputs and two- or multi-state outputs - Part 1: Methods of evaluating performance

Fastställelsedatum: 2004-05-24  |  Upphävandedatum: 2019-11-04
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61003-1, utg 1:1993  |  Ersätts av: SS-EN 61003-1, utg 3:2016.

ICS: 35.240.50; 25.040.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.