Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 62149-3, utg 1:2005
CENELEC Publikation: EN 62149-3:2004
IEC Publikation: IEC 62149-3:2004

Svensk titel:
Fiberoptik - Aktiva komponenter - Prestanda - Del 3: 2,5 Gbit/s laserdiodsändare med inbyggd modulator

Engelsk titel:
Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 3: 2,5 Gbit/s modulator-integrated laser diode transmitters

Fastställelsedatum: 2005-01-24  |  Upphävandedatum: 2017-06-30
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62149-3, utg 2:2015.

ICS: 33.180.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.