Ansvarig svensk kommitté: TK 40  Passiva komponenter

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60286-5, utg 2:2004
CENELEC Publikation: EN 60286-5:2004
IEC Publikation: IEC 60286-5:2003

Svensk titel:
Förpackning av elektronikkomponenter för automatisk hantering - Del 5: Komponentbrickor

Engelsk titel:
Packaging of components for automatic handling - Part 5: Matrix trays

Fastställelsedatum: 2004-06-28  |  Upphävandedatum: 2021-05-30
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60286-5, utg 1:1998  |  Ersätts av: SS-EN IEC 60286-5, utg 3:2018.

ICS: 31.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.