Ansvarig svensk kommitté: TK 82  Direktomvandling av solenergi till elenergi

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61215, utg 2:2005
CENELEC Publikation: EN 61215:2005
IEC Publikation: IEC 61215:2005

Svensk titel:
Solceller - Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler av kristallint kisel

Engelsk titel:
Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval

Fastställelsedatum: 2005-06-15  |  Upphävandedatum: 2020-02-10
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61215, utg 1:1996  |  Ersätts av: Delvis av SS-EN 61215-1, utg 1:2017, SS-EN 61215-1-1, utg 1:2017 och SS-EN 61215-2, utg 1:2017.

ICS: 27.160.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.