Ansvarig svensk kommitté: TK 106  Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50401, utg 1:2006
CENELEC Publikation: EN 50401:2006
IEC Publikation:

Svensk titel:
Produktstandard för fastställande av överensstämmelse med grundläggande begränsningar och referensnivåer avseende allmänhetens exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält vid idrifttagande av fast radiotransmissionsutrustning (110 MHz - 40 GHz) i

Engelsk titel:
Product standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service

Fastställelsedatum: 2006-11-20  |  Upphävandedatum: 2020-07-24
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 7
Används tillsammans med:
Ersätter: SS 447 06 10, utg 1:2003 + SS 447 06 10-1, utg 1:2005  |  Ersätts av: SS-EN 50401, utg 2:2017.

ICS: 17.220.20; 33.070.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.