Ansvarig svensk kommitté: TK 9  Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61287-1, utg 1:2007
CENELEC Publikation: EN 61287-1:2006
IEC Publikation: IEC 61287-1:2005

Svensk titel:
Järnvägsmateriel - Statiska omriktare för fordon - Del 1: Egenskaper och provning

Engelsk titel:
Railway applications - Power convertors installed on board rolling stock - Part 1: Characteristics and test methods

Fastställelsedatum: 2007-08-13  |  Upphävandedatum: 2017-08-14
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50207, utg 1, 2000.  |  Ersätts av: SS-EN 61287-1, utg 2:2014.

ICS: 45.060.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.