Ansvarig svensk kommitté: TK 37A  Överspänningsskydd för lågspänningsinstallationer

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61643-331, utg 1:2003
CENELEC Publikation: EN 61643-331:2003
IEC Publikation: IEC 61643-331:2003

Svensk titel:
Överspänningsskydd för lågspänning - Del 331: Specifikationer för metalloxidvaristorer (MOV)

Engelsk titel:
Components for low-voltage surge protective devices - Part 331: Specification for metal oxide varistors (MOV)

Fastställelsedatum: 2003-10-20  |  Upphävandedatum: 2021-01-11
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN IEC 61643-331, utg 2:2018.

ICS: 31.040.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.