Ansvarig svensk kommitté: TK 101  Elektrostatik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61340-4-5, utg 1:2006
CENELEC Publikation: EN 61340-4-5:2004
IEC Publikation: IEC 61340-4-5:2004

Svensk titel:
Elektrostatiska urladdningar - Del 4-5: Provningsmetoder för särskilda tillämpningar - Bestämning av elektrostatiska egenskaper hos fotbeklädnad och golv tillsammans med person

Engelsk titel:
Electrostatics - Part 4-5: Standard test methods for specific applications - Methods for characterizing the electrostatic protection of footwear and flooring in combination with a person

Fastställelsedatum: 2006-08-21  |  Upphävandedatum: 2021-02-22
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 17
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN IEC 61340-4-5, utg 2:2018.

ICS: 17.220.99; 59.080.60  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.