Ansvarig svensk kommitté: TK 78  Säkerhet vid arbete - metoder, verktyg och materiel

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61481, utg 1:2001/A2:2005
CENELEC Publikation: EN 61481:2001/A2:2005
IEC Publikation: IEC 61481:2001/A2:2004

Svensk titel:
Arbete med spänning - Bärbara faslikhetsprovare för växelspänning mellan 1 kV och 36 kV

Engelsk titel:
Live working - Portable phase comparators for use on voltages from 1 kV to 36 kV a.c.

Fastställelsedatum: 2005-05-23  |  Upphävandedatum: 2017-11-28
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 5
Används tillsammans med: SS-EN 61481, utg 1:2001, som fr o m 2008-03-01 inte gäller utan detta tillägg A2.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61481-1, utg 1:2015 och SS-EN 61481-2, utg 1:2015.

ICS: 13.260.00; 29.240.20; 29.260.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.