Ansvarig svensk kommitté: TK 20  Kraftkablar och installationskablar

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50200, utg 2:2006
CENELEC Publikation: EN 50200:2006
IEC Publikation:

Svensk titel:
Kablar - Provning av motståndsförmåga mot brand hos oskyddade kablar med liten diameter för användning i nödströmskretsar

Engelsk titel:
Method of test for resistance to fire of unprotected small cables for use in emergency circuits

Fastställelsedatum: 2006-08-21  |  Upphävandedatum: 2018-09-14
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 30
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50200, utg 1:2000  |  Ersätts av: SS-EN 50200, utg 3:2016.

ICS: 13.220.40; 29.060.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.