Ansvarig svensk kommitté: TK 89  Brandriskprovning

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60695-11-5, utg 1:2005
CENELEC Publikation: EN 60695-11-5:2005
IEC Publikation: IEC 60695-11-5:2004

Svensk titel:
Provning av brandegenskaper - Del 11-5: Provningslågor - Provning med spetslåga - Provningsapparater och arrangemang för bestämning av överensstämmelse samt riktlinjer

Engelsk titel:
Fire hazard testing - Part 11-5: Test flames - Needle-flame test method - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance

Fastställelsedatum: 2005-08-22  |  Upphävandedatum: 2020-06-16
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60695-2-2, utg 1, 2001 + A1:2001.  |  Ersätts av: SS-EN 60695-11-5, utg 2:2017.

ICS: 13.220.40; 29.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.