Ansvarig svensk kommitté: TK 106  Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62209-1, utg 1:2006
CENELEC Publikation: EN 62209-1:2006
IEC Publikation: IEC 62209-1:2005

Svensk titel:
Exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält från handhållen och kroppsburen trådlös kommunikationsutrustning - Kroppsmodeller, instrumentering, och metoder - Del 1: Bestämning av specifik absorptionshastighet (SAR) för handhållna apparater som används nära örat (frekvensområde 300 MHz till 3 GHz)

Engelsk titel:
Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures - Part 1: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for hand-held devices used in close proximity to the ear (frequency range of 300 MHz to 3 GHz)

Fastställelsedatum: 2006-11-20  |  Upphävandedatum: 2019-08-10
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 109
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50361, utg 1, 2001, gäller ej fr o m 2009-03-01.  |  Ersätts av: SS-EN 62209-1, utg 2:2017.

ICS: 33.050.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.