Ansvarig svensk kommitté: TK 100  Multimedia

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61883-6, utg 2:2006
CENELEC Publikation: EN 61883-6:2005
IEC Publikation: IEC 61883-6:2005

Svensk titel:
Audio- och videoutrustning för hembruk - Digitalt gränssnitt - Del 6: Protokoll för ljudöverföring

Engelsk titel:
Consumer audio/video equipment - Digital interface - Part 6: Audio and music data transmission protocol

Fastställelsedatum: 2006-04-24  |  Upphävandedatum: 2017-10-08
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61883-6, utg 1:2003  |  Ersätts av: SS-EN 61883-6, utg 3:2015.

ICS: 33.160.01; 35.200.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.