Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60534-8-4, utg 2:2006
CENELEC Publikation: EN 60534-8-4:2005
IEC Publikation: IEC 60534-8-4:2005

Svensk titel:
Industriell processtyrning - Reglerventiler - Del 8-4: Buller - Prediktering av buller orsakat av hydrodynamiskt flöde

Engelsk titel:
Industrial-process control valves - Part 8-4: Noise considerations - Prediction of noise generated by hydrodynamic flow

Fastställelsedatum: 2006-05-29  |  Upphävandedatum: 2018-10-20
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60534-8-4, Utg 1:1994  |  Ersätts av: SS-EN 60534-8-4, utg 3:2016.

ICS: 23.060.40; 17.140.20; 25.040.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.