Ansvarig svensk kommitté: TK 56  Tillförlitlighet

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61078, utg 2:2006
CENELEC Publikation: EN 61078:2006
IEC Publikation: IEC 61078:2006

Svensk titel:
Tillförlitlighet - Analys med användning av funktionssäkerhetsschema

Engelsk titel:
Analysis techniques for dependability - Reliability block diagram and boolean methods

Fastställelsedatum: 2006-11-20  |  Upphävandedatum: 2019-09-16
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61078, utg 1:1994  |  Ersätts av: SS-EN 61078, utg 3:2017.

ICS: 03.120.01; 03.120.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.