Ansvarig svensk kommitté: TK 64  Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61140, utg 2:2003/A1:2006
CENELEC Publikation: EN 61140:2002/A1:2006
IEC Publikation: IEC 61140:2001/A1:2004

Svensk titel:
Skydd mot elchock - Grundläggande principer för elinstallationer och elmateriel

Engelsk titel:
Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment

Fastställelsedatum: 2006-12-18  |  Upphävandedatum: 2019-05-27
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 6
Används tillsammans med: SS-EN 61140, utg 2:2003, som fr o m 2009-05-01 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61140, utg 3:2016.

ICS: 13.260.00; 29.020.00; 91.140.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.