Ansvarig svensk kommitté: TK 31  Elmateriel för explosiv atmosfär

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 50270, utg 2:2006
CENELEC Publikation: EN 50270:2006
IEC Publikation:

Svensk titel:
Elektriska apparater för detektering och mätning av syre eller brännbara eller giftiga gaser - EMC-fordringar

Engelsk titel:
Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen

Fastställelsedatum: 2006-12-18  |  Upphävandedatum: 2017-10-20
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 15
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50270, utg 1, 1999.  |  Ersätts av: SS-EN 50270, utg 3:2015.

ICS: 13.320.00; 19.080.00; 33.100.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.