Ansvarig svensk kommitté: TK 56  Tillförlitlighet

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60812, utg 1:2006
CENELEC Publikation: EN 60812:2006
IEC Publikation: IEC 60812:2006

Svensk titel:
Tillförlitlighet - Feleffektanalys (FMEA)

Engelsk titel:
Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode and effect analysis (FMEA)

Fastställelsedatum: 2006-11-20  |  Upphävandedatum: 2021-09-14
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 50
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-IEC 812, utg 1, 1989, gäller ej fro m 2009-03-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60812, utg 2:2018.

ICS: 03.120.01; 03.120.30; 21.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.