Ansvarig svensk kommitté: TK 3  Dokumentation och grafiska symboler

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61175, utg 2:2006
CENELEC Publikation: EN 61175:2005
IEC Publikation: IEC 61175:2005

Svensk titel:
Beteckningar för signaler och förbindningar

Engelsk titel:
Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Designation of signals

Fastställelsedatum: 2006-05-29  |  Upphävandedatum: 2018-06-25
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 47
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61175, utg 1:1994.  |  Ersätts av: SS-EN 61175-1, utg 1:2016.

ICS: 29.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.