Ansvarig svensk kommitté: TK 23  Installationsmateriel

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50428, utg 1:2005
CENELEC Publikation: EN 50428:2005
IEC Publikation:

Svensk titel:
Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande - Tilläggsstandard - Strömställare med tillbehör för anslutning till installationsbuss

Engelsk titel:
Switches for household and similar fixed electrical installations - Collateral standard - Switches and related accessories for use in home and building electronic systems (HBES)

Fastställelsedatum: 2005-08-22  |  Upphävandedatum: 2020-08-31
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 40
Används tillsammans med: SS-EN 60669-1 och SS-EN 60669-2-1
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60669-2-5, utg 1:2016.

ICS: 29.120.40; 97.120.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.