Ansvarig svensk kommitté: TK 10  Isolervätskor och isolergaser

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60376, utg 1:2005
CENELEC Publikation: EN 60376:2005
IEC Publikation: IEC 60376:2005

Svensk titel:
Specifikation för svavelhexafluorid för använding i elektrisk utrustning

Engelsk titel:
Specification of technical grade sulphur hexafluoride (SF6) for use in electrical equipment

Fastställelsedatum: 2005-11-21  |  Upphävandedatum: 2021-06-28
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN IEC 60376, utg 2:201X.

ICS: 29.040.20; 29.130.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.