Ansvarig svensk kommitté: TK 9  Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 50121-2, utg 2:2007
CENELEC Publikation: EN 50121-2:2006
IEC Publikation:

Svensk titel:
Järnvägsanläggningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 2: Emission från hela järnvägssystemet till omgivningen

Engelsk titel:
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world

Fastställelsedatum: 2007-02-26  |  Upphävandedatum: 2018-01-05
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 23
Används tillsammans med: SS-EN 50121-1.
Ersätter: SS-EN 50121-2, Utg 1:2000  |  Ersätts av: SS-EN 50121-2, utg 3:2015.

ICS: 29.020.00; 29.280.00; 45.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.