Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60770-3, utg 1:2007
CENELEC Publikation: EN 60770-3:2006
IEC Publikation: IEC 60770-3:2006

Svensk titel:
Industriell processtyrning - Mätgivare med analoga utsignaler - Del 3: Utvärdering av prestanda hos intelligenta mätgivare

Engelsk titel:
Transmitters for use in industrial-process control systems - Part 3: Methods for performance evaluation of intelligent transmitters

Fastställelsedatum: 2007-10-22  |  Upphävandedatum: 2017-06-27
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60770-3, utg 2:2014.

ICS: 25.040.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.