Ansvarig svensk kommitté: TK 29  Elektroakustik

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60318-3, utg 1:1999
CENELEC Publikation: EN 60318-3:1998
IEC Publikation: IEC 60318-3:1998

Svensk titel:
Elektroakustik - Simulatorer för huvud och öron - Del 3: Akustiskt kopplingsdon för kalibrering av supra-aurala hörtelefoner för audiometri

Engelsk titel:
Electroacoustics - Simulators of human head and ear - Part 3: Acoustic coupler for the calibration of supra-aural earphones used in audiometry

Fastställelsedatum: 1999-02-26  |  Upphävandedatum: 2018-01-15
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter: SS IEC 303, utg 1:1985.  |  Ersätts av: SS-EN 60318-3, utg 2:2015.

ICS: 17.140.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Används tillsammans med motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.