Ansvarig svensk kommitté: TK 23  Installationsmateriel

Överföringsform:   |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60730-2-6, utg 2:2009
CENELEC Publikation: EN 60730-2-6:2008
IEC Publikation: IEC 60730-2-6:2007

Svensk titel:
Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk - Del 2-6: Särskilda fordringar på automatiska tryckkännande reglerdon, inklusive mekaniska fordringar

Engelsk titel:
Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-6: Particular requirements for automatic electrical pressure sensing controls including mechanical requirements

Fastställelsedatum: 2009-01-26  |  Upphävandedatum: 2019-02-26
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 27
Används tillsammans med: SS-EN 60730-1, utg 3:2001 + A1:2005.
Ersätter: SS-EN 60730-2-6, utg 1:1995 + A1:1997 + A2:1998 + C2:2001, gäller ej fr o m 2011-07-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60730-2-6, utg 3:2016.

ICS: 97.120.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.