Ansvarig svensk kommitté: TK EMC  Elektromagnetisk kompatibilitet

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61000-3-2, utg 4:2006
CENELEC Publikation: EN 61000-3-2:2006
IEC Publikation: IEC 61000-3-2:2005

Svensk titel:
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Gränsvärden - Gränser för övertoner förorsakade av apparater med matningsström högst 16 A per fas

Engelsk titel:
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic currents emissions (Equipment input current up to and including 16A per phase)

Fastställelsedatum: 2006-05-29  |  Upphävandedatum: 2017-06-30
Utgåva: 4  |  Antal sidor: 31
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61000-3-2, utg 3, 2005.  |  Ersätts av: SS-EN 61000-3-2, utg 5:2014.

ICS: 33.100.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.