Ansvarig svensk kommitté: TK 66  Säkerhet hos elektronisk mätutrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61010-2-020, utg 2:2006
CENELEC Publikation: EN 61010-2-020:2006
IEC Publikation: IEC 61010-2-020:2006

Svensk titel:
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 2-020: Särskilda fordringar på laboratoriecentrifuger

Engelsk titel:
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-020: Particular requirements for laboratory centrifuges

Fastställelsedatum: 2006-09-25  |  Upphävandedatum: 2020-04-28
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 31
Används tillsammans med: SS-EN 61010-1, utg 2, 2001.
Ersätter: SS-EN 61010-2-020, utg 1, 1995 + A1:1996.  |  Ersätts av: SS-EN 61010-2-020, utg 3:2017.

ICS: 19.080.00; 71.040.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.